128x128

tranlethang77

Responses from tranlethang77

Berning TF-10 to TF-12. anyone do that?
Tôi có 1 pre Berning TF12 khi để volume ở 79 nhưng vẫn phát tiếng chứ không hoàn toàn im lặng. Như vậy có phải lỗi kỹ thuật hay settup sai? Mong câu trả lời